•    
    
    •  
    • تاریخ انتشار: ۱۳۸۷/۰۷/۱۱
     عنوان : فروش ساختمان مسکونی متعلق به شرکت احداث صنعت (آگهی مزایده عمومی 02/87 شرکت احداث صنعت)
     مهلت دریافت اسناد : ۱۳۸۷/۰۷/۰۶ مهلت ارسال پیشنهاد : ---
     استان برگزاری : تهران خیابان مقدس اردبیلی خیابان ثارالله کوچه مینا پلاک 5 شماره سریال : ---