•    
    
    • اخبار معادن

     اعطای تسهیلات اعتباری به طرحهای معدنی بخش خصوصی
     اعطای تسهیلات اعتباری به طرحهای معدنی بخش خصوصی
     تاریخ انتشار  :  ۱۳۸۵/۰۱/۲۱