•    
    
    • قوانین و مقررات
     • قوانین و مقررات ( ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ ) شماره 63133 / ابلاغیه قانون تسری ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و نیز ما