•    
    
    • آگهـی فراخـوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجـرای عملیات ساختمانی، عملیـات تکمیلـی انبـار مـواد خـام مجتمـع معدنـی و صنعتـی طلای زرشـوران
     اطلاعات اولیه
     سازمان برگزار کننده : ایمیدرو حوزه مناقصه/مزایده : ---
     نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
     اطلاعات مناقصه/مزایده
     عنوان : آگهـی فراخـوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجـرای عملیات ساختمانی، عملیـات تکمیلـی انبـار مـواد خـام مجتمـع معدنـی و صنعتـی طلای زرشـوران
     واحد منتشر کننده : ایمیدرو
     تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ تاریخ آخرین تغییرات : ---
     رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
     محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : 35 کیلومتری شهر تکاب در استان آذربایجان غربی
     نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۴/۰۴/۲۳
     مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
     گروه : ستاد ایمیدرو
     قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
     مبلغ ضمانت(ریال) : ---
     اطلاعات تکمیلی
     توضیحات : ---
     نحوه ضمانت : ---
     شرایط شرکت کنندگان : ---
     شرایط دریافت اسناد : ---
     فایل های مناقصات :
      فایل های مناقصات
      
     تصویر اگهی : آگهـی فراخـوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجـرای عملیات ساختمانی، عملیـات تکمیلـی انبـار مـواد خـام مجتمـع معدنـی و صنعتـی طلای زرشـوران