•    
    
    • راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی (آگهی مناقصه عمومی - مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران)
     اطلاعات اولیه
     سازمان برگزار کننده : مرکز تحقیقات فنآوری مواد معدنی ایران (یکی از طرحهای مستقل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) حوزه مناقصه/مزایده : ---
     نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
     اطلاعات مناقصه/مزایده
     عنوان : راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی (آگهی مناقصه عمومی - مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران)
     واحد منتشر کننده : مرکز تحقیقات فنآوری مواد معدنی ایران
     تاریخ انتشار : ۱۳۸۶/۱۰/۲۶ تاریخ آخرین تغییرات : ---
     رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
     محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : کیلومتر 9 اتوبان (کرج – قزوین) جنب کارخانه سوپا، انتهای بلوار کاوش، مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران
     نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : سنتی مهلت دریافت اسناد : ۱۳۸۶/۱۱/۰۲
     مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
     گروه : ستاد ایمیدرو
     قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : برگزار شده
     مبلغ ضمانت(ریال) : ---
     اطلاعات تکمیلی
     توضیحات :

      مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران (یکی از طرحهای مستقل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) در نظر دارد، راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی خود را از طریق مناقصه واگذار نماید؛ لذا از شرکتهای واجد شرایط صلاحیت دعوت می شود از تاریخ درج آگهی در ساعات اداری تا پایان روز 2/11/86، جهت بازدید و خرید اسناد مناقصه به دبیرخانه مرکز به نشانی: کیلومتر 9 اتوبان (کرج – قزوین) جنب کارخانه سوپا، انتهای بلوار کاوش، مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران، تلفن: 16- 4790010-0261 (با در دست داشتن معرفی نامه) مراجعه نمایند. 

     نحوه ضمانت : ---
     شرایط شرکت کنندگان : ---
     شرایط دریافت اسناد : ---
     فایل های مناقصات :
     تصویر اگهی : راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی (آگهی مناقصه عمومی - مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران)