•    
    
    • اطلاعیه مربوط به مهلت تحویل پاکات مزایده واگذاری امتیاز پروانه بهره‌برداری معدن سرب و روی انگوران (مزایده عمومی شماره 92-12/87 - شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران)
     اطلاعات اولیه
     سازمان برگزار کننده : شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران حوزه مناقصه/مزایده : واگذاری امتیاز پروانه بهره برداری معدن سرب و روی انگوران ، ذخیره سنگ تراورتن ، ابنیه ، ساختمانها و تأسیسات مربوطه
     نوع مناقصه/مزایده : مزایده شماره سریال : ---
     اطلاعات مناقصه/مزایده
     عنوان : اطلاعیه مربوط به مهلت تحویل پاکات مزایده واگذاری امتیاز پروانه بهره‌برداری معدن سرب و روی انگوران (مزایده عمومی شماره 92-12/87 - شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران)
     واحد منتشر کننده : شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
     تاریخ انتشار : ۱۳۸۸/۰۴/۲۸ تاریخ آخرین تغییرات : ---
     رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
     محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : -
     نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : سنتی مهلت دریافت اسناد : ۱۳۸۸/۰۵/۱۰
     مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
     گروه : ستاد ایمیدرو
     قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : برگزار شده
     مبلغ ضمانت(ریال) : ---
     اطلاعات تکمیلی
     توضیحات :

      بدینوسیله به اطلاع کلیه دریافت کنندگان اسناد مزایده عمومی واگذاری امتیاز پروانه بهره برداری معدن سرب و روی انگوران ، ذخیره سنگ تراورتن ، ابنیه ، ساختمانها و تأسیسات مربوطه می رساند ، مهلت تحویل پاکات مزایده مذکور به دبیرخانه این شرکت ، حداکثر تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 10/5/1388 می باشد. 

      
     ضمناً پیشنهادات واصله در ساعت 9 صبح روز یکشنبه به تاریخ 11/5/1388 در محل سالن جلسات این شرکت بازگشایی خواهد شد. 
     نحوه ضمانت : ---
     شرایط شرکت کنندگان : ---
     شرایط دریافت اسناد : ---
     فایل های مناقصات :
     تصویر اگهی : اطلاعیه مربوط به مهلت تحویل پاکات مزایده واگذاری امتیاز پروانه بهره‌برداری معدن سرب و روی انگوران (مزایده عمومی شماره 92-12/87 - شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران)