•    
    
    • آگهی فراخوان / مناقصه عمومی (شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان)
     اطلاعات اولیه
     سازمان برگزار کننده : شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان حوزه مناقصه/مزایده : ---
     نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
     اطلاعات مناقصه/مزایده
     عنوان : آگهی فراخوان / مناقصه عمومی (شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان)
     واحد منتشر کننده : شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
     تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ تاریخ آخرین تغییرات : ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
     رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
     محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : اصفهان- کیلومتر 45 بزرگراه ذوب آهن – کارخانه ذوب آهن – طبقه چهارم ساختمان توحید روابط
     نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : سنتی مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۱/۱۱/۱۶
     مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
     گروه : ستاد ایمیدرو
     قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : برگزار شده
     مبلغ ضمانت(ریال) : ---
     اطلاعات تکمیلی
     توضیحات : ---
     نحوه ضمانت : ---
     شرایط شرکت کنندگان : ---
     شرایط دریافت اسناد : ---
     فایل های مناقصات :
     تصویر اگهی : آگهی فراخوان / مناقصه عمومی (شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان)