•    
    
    • آگهی مزایده عمومی دو مرحله ای فروش یا جلب مشارکت سرمایه گذار در 7 طرح فولادی استانی
     اطلاعات اولیه
     سازمان برگزار کننده : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران حوزه مناقصه/مزایده : ---
     نوع مناقصه/مزایده : مزایده شماره سریال : ---
     اطلاعات مناقصه/مزایده
     عنوان : آگهی مزایده عمومی دو مرحله ای فروش یا جلب مشارکت سرمایه گذار در 7 طرح فولادی استانی
     واحد منتشر کننده : 7 طرح فولادی استانی
     تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۴/۱۶ تاریخ آخرین تغییرات : ۱۳۹۲/۰۴/۱۸
     رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
     محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : دبیرخانه کمیسیون مناقصات، واقع در تهران– میدان فردوسی – خیابان سپهبد قرنی – پلاک 39 - طبقه یازدهم
     نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : سنتی مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۲/۰۴/۲۳
     مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
     گروه : ستاد ایمیدرو
     قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : برگزار شده
     مبلغ ضمانت(ریال) : ---
     اطلاعات تکمیلی
     توضیحات :

      با عنایت به قوانین و مقررات جاری کشور و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و در راستای تامین نظر هیات محترم دولت مبنی بر لزوم تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری و مشارکت در فعالیتهای اقتصادی کشور و به منظور رعایت اصل رقابت بین خریداران یا سرمایه گذاران مایل به مشارکت که واجد صلاحیت فنی،‌ مالی و دارای تجربیات مفید و مرتبط با موضوع این آگهی می باشند، اعلام می دارد؛ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در نظر دارد نسبت به: 
     1- فروش 
     یا 
     2- مشارکت 
     در سرمایه گذاری 7 طرح فولادی استانی با داوطلبین خرید یا مشارکت در طرحهای مذکور اقدام نماید. لذا از اشخاصی که دارای فعالیت‌ها و تخصص‌های مرتبط با امر فوق بوده و مایل به شرکت در مزایده یا مشارکت هستند, دعوت می‌شود برای آگاهی و دریافت اوراق مربوط به شرایط شرکت در مزایده پس از واریز مبلغ 500.000 ریال (پانصد هزار ریال) به شماره حساب 0156035130 در وجه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نزد بانک تجارت شعبه سپهبد قرنی کد 170 از روز سه شنبه مورخ 18/4/92حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 23/4/92 با ارائه اصل فیش بانکی و معرفی‌نامه کتبی معتبر در یکی از روزهای اداری به دفتر امور حقوقی و قراردادها– دبیرخانه کمیسیون مناقصات، واقع در تهران– میدان فردوسی – خیابان سپهبد قرنی – پلاک 39 - طبقه یازدهم مراجعه نمایند. 

     نحوه ضمانت : ---
     شرایط شرکت کنندگان : ---
     شرایط دریافت اسناد : ---
     فایل های مناقصات :
      فایل های مناقصات
      
     تصویر اگهی : آگهی مزایده عمومی دو مرحله ای فروش یا جلب مشارکت سرمایه گذار در 7 طرح فولادی استانی