•    
    
    • آگهــی تجدید مزایده عمومـــی یک مرحلـــه ای- نوبت دوم (طرح تیتانیوم کهنوج)
     اطلاعات اولیه
     سازمان برگزار کننده : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران حوزه مناقصه/مزایده : ---
     نوع مناقصه/مزایده : مزایده شماره سریال : ---
     اطلاعات مناقصه/مزایده
     عنوان : آگهــی تجدید مزایده عمومـــی یک مرحلـــه ای- نوبت دوم (طرح تیتانیوم کهنوج)
     واحد منتشر کننده : مجتمع تیتانیوم کهنوج
     تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۰۹ تاریخ آخرین تغییرات : ---
     رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
     محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : مجتمع تیتانیوم کهنوج واقع در کهنوج- کیلومتر 25 جاده بندرعباس
     نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : سنتی مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۲/۱۰/۱۱
     مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
     گروه : ستاد ایمیدرو
     قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : برگزار شده
     مبلغ ضمانت(ریال) : ---
     اطلاعات تکمیلی
     توضیحات :

     سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (طرح تیتانیوم کهنوج) در نظر دارد 500 تن کنسانتره ایلمنیت تولیدی توسط مجتمع تیتانیوم کهنوج واقع در کهنوج- کیلومتر 25 جاده بندرعباس- مجتمع تیتانیوم کهنوج را از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای به فروش برساند. لذا از متقاضیان و علاقمندان به خرید ماده معدنی یاد شده دعوت میشود جهت آگاهی و دریافت اسناد مربوط به شرایط شرکت در مزایده، پس از واریز مبلغ یکصد هزار ریال به شماره حساب 1873028نزد بانک سپه شعبه میدان فردوسی شاخص 1200 به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از تاریخ درج آگهی با در دست داشتن اصل فیش واریزی و همچنین معرفینامه کتبی معتبر حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 11/10/92 در یکی از روزهای اداری به دبیرخانه کمیسیون معاملات، واقع در تهران– میدان فردوسی – خیابان شهید سپهبد قرنی – پلاک 39 - طبقه یازدهم مراجعه نمایند.

     نحوه ضمانت : ---
     شرایط شرکت کنندگان : ---
     شرایط دریافت اسناد : ---
     فایل های مناقصات :
     تصویر اگهی : آگهــی تجدید مزایده عمومـــی یک مرحلـــه ای- نوبت دوم (طرح تیتانیوم کهنوج)