•    
    
    • آگهی تجدید فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری محدوده های اکتشافی
     اطلاعات اولیه
     سازمان برگزار کننده : ایمیدرو حوزه مناقصه/مزایده : ---
     نوع مناقصه/مزایده : مزایده شماره سریال : ---
     اطلاعات مناقصه/مزایده
     عنوان : آگهی تجدید فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری محدوده های اکتشافی
     واحد منتشر کننده : ایمیدرو
     تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ تاریخ آخرین تغییرات : ---
     رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
     محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : زنجان ، یزد، اصفهان و قزوین
     نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
     مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
     گروه : ستاد ایمیدرو
     قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
     مبلغ ضمانت(ریال) : ---
     اطلاعات تکمیلی
     توضیحات :

     با عنایت به استقبال به عمل آمده جهت واگذاری محدوده های اکتشافی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران جهت ایجاد فرصت مجدد برای سایر متقاضیان و به منظور ایجاد فضای رقابت گسترده ، با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و در راستای تامین نظر هیات محترم دولت مبنی بر لزوم تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری و مشارکت در فعالیتهای اقتصادی کشور اقدام به تجدید فراخوان واگذاری محدوده های اکتشافی از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای نموده است . لذا ازمتقاضیان واجد صلاحیت فنی،‌ مالی و دارای تجربیات مفید و مرتبط با موضوع این آگهی، دعوت بعمل می آید تا در صورت تمایل به شرکت در مزایده واگذاری محدوده های اکتشافی به شرح زیر:

     1. پهنه پلی متال گلوجه زنجان
     2. پروانه اکتشافی سنگ آهن چاه باشه 1و2 یزد
     3. گواهی کشف آگات شکرآب اصفهان
     4. پروانه اکتشافی طلای نیکوئیه قزوین

     جهت آگاهی و دریافت اسناد مربوط به شرایط شرکت درهمان مزایده، پس از واریز مبلغ ده میلیون ریال به شماره حساب جاری 0108257130004 نزد بانک ملی ایران شعبه میدان فردوسی کد 0137 به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، با در دست داشتن اصل فیش واریزی و همچنین معرفینامه کتبی به دبیرخانه کمیسیون معاملات سازمان مراجعه نمایند.

     محل دریافت و تحویل اسناد: دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در تهران، میدان فردوسی، خیابان قرنی، نبش کوچه شریف، پلاک 39،، طبقه یازدهم.

     زمان دریافت اسناد: از تاریخ درج آگهی حداکثر تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 23/12/95

     زمان تحویل و عودت اسناد: پایان وقت اداری (ساعت 16) روز شنبه مورخ 2/2/96

     محل و تاریخ گشایش پاکات : ساعت 10 صبح روز یکشنبه 3/2/96 در سالن جلسات واقع در طبقه دوم سازمان توسعه.

     مدت اعتبار پیشنهاد: سه ماه از تاریخ ارائه پیشنهاد.

     مبلغ تضمین شرکت در مزایده:

     مبلغ تضمین شرکت در مزایده برای هر یک از محدوده های فوق به شرح زیر می باشد:

     1. پهنه پلی متال گلوجه زنجان 548،044،500 ریال
     2. پروانه اکتشافی سنگ آهن چاه باشه 1و2 یزد 2،469،100،086 ریال
     3. گواهی کشف آگات شکرآب اصفهان 32،662،500 ریال
     4. پروانه اکتشافی طلای نیکوئیه قزوین 523،172،975 ریال

     نوع ضمانت نامه: ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز وجه نقد به شماره حساب جاری 0108257130004 نزد بانک ملی ایران شعبه میدان فردوسی کد 0137 به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران،

     شرایط متقاضیان:

     5- ضروری است که شرکت کنندگان کلیه شرایط عمومی و اختصاصی احراز صلاحیت بر اساس مفاد قانون معادن وآئین نامه اجرایی آن را دارا باشند. بدیهی است در صورت احراز عدم صلاحیت شرکت کنندگان، در هر مرحله از انجام مزایده ، شرکت کننده از عداد شرکت کنندگان در مزایده حذف و تضمین شرکت در مزایده وی ضبط می گردد.

     6- توانمندی مالی، فنی و تخصصی جهت انجام عملیات موضوع مزایده و سوابق اجرایی مفید و مرتبط با موضوع فراخوان را دارا باشند.

     7- متقاضیانی که به صورت مشارکت و یا کنسرسیوم تمایل به شرکت در فراخوان دارند مکلفند "مشارکت نامه" و یا "موافقت نامه" فی مابین را به همراه سایر و مدارک مربوطه ارائه نمایند.

     لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88842770 و یا شماره دورنگار 88842794 تماس حاصل فرمائید.

     سازمان توسعه و نوسازی معادن

     و صنایع معدنی ایران

     نحوه ضمانت : ---
     شرایط شرکت کنندگان : ---
     شرایط دریافت اسناد : ---
     فایل های مناقصات :
     تصویر اگهی : آگهی تجدید فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری محدوده های اکتشافی