•    
    
    • حمایت از تولید داخلی
     مرجع صادر کننده:
     شماره:
     تاریخ تصویب: ۱۳۹۴/۰۹/۰۵
     تاریخ ابلاغ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۵

      فایل ضمیمه
      
     حمایت از تولید داخلی178.26  کیلوبایت