•    
    
    • گزارش کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی در مورد بررسی های به عمل آمده پیرامون "حقوق های غیر قانونی" برخی از مقامات و مدیران کشور
     مرجع صادر کننده:
     شماره:
     تاریخ تصویب: ۱۳۹۵/۰۷/۱۱
     تاریخ ابلاغ: ۱۳۹۵/۰۷/۱۱

      فایل ضمیمه
      
     File0003.PDF.pdf1.32  مگابایت