•    
    
    • طرح ساماندهی حقوق و دستمزدهای بخش عمومی (ویژه مقامات و مدیران )
     مرجع صادر کننده:
     شماره:
     تاریخ تصویب: ۱۳۹۵/۰۵/۱۰
     تاریخ ابلاغ: ۱۳۹۵/۰۵/۱۰

      فایل ضمیمه
      
     I-154.pdf142.75  کیلوبایت