•    
    
    • دستورالعمل تشکیل کمیته سرمایه گذاری
     مرجع صادر کننده:
     شماره:
     تاریخ تصویب: ۱۳۹۲/۰۸/۰۵
     تاریخ ابلاغ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۵

      فایل ضمیمه
      
     کمیته سرمایه گذاری324.75  کیلوبایت