•    
    
    • قوانین و مقررات

    • دستو العمل ها

    • آئین نامه چگونگی هزینه کرد 25% سود خالص سهام _ موضوع ماده (17) اساسنامه ایمیدرو
     مرجع صادر کننده:
     شماره:
     تاریخ تصویب: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱
     تاریخ ابلاغ: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

      فایل ضمیمه