•    
    
    • حداقل مزد سال 95
     مرجع صادر کننده:وزارت کار ، تعاون و رفاه اجتماعی
     شماره:249200
     تاریخ تصویب: ۱۳۹۴/۱۲/۱۸
     تاریخ ابلاغ: ۱۳۹۴/۱۲/۲۲

     بخشنامه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در خصوص حداقل دستمزد سال 1395 و افزایش حقوق سال 95 در فایل ضمیمه قابل دسترسی می باشد .


      فایل ضمیمه