•    
    
    • کلید واژه ها : حقوق شهروندی -
      
     تعداد بازدید: 189
     کد: 6237
     تاریخ انتشار:
     ۱۳۹۶/۰۷/۱۵
     با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی؛

     پیش نویس منشور حقوق شهروندی ایمیدرو منتشر شد

     با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی، پیش نویس منشور حقوق شهروندی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) منتشر شد.

     به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، متن پیش نویس میثاق و منشور حقوق شهروندی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در 8 ماده تهیه شده و به شرح زیر است:

     با توجه به تاکیدات دین مبین اسلام بر حفظ حرمت وکرامت والای انسانی و همسو با سیاست‌های دولت تدبیر و امید، میثاق و منشور حقوق شهروندی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شرح ذیل می‌باشد.

     ماده1: سازمان خود را ملزم می‌داند، کلیه مفاد مصرح در قوانین و مقررات مرتبط با برابری حقوق شهروندی را فارغ از جنسیت، قومیت، طبقه اجتماعی، نژاد، مذهب و امثال آن رعایت کند.

     ماده2: سازمان خود را ملزم می‌داند، بر اساس قانون انتشار آزاد اطلاعات مصوب 1388.05.31 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوانین مرتبط با حقوق شهروندی، تصویب نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها، تصمیمات و فرآیندهای کاری خود را به نحو مقتضی و بهنگام در اختیار عموم قرار دهد.

     ماده3: سازمان به منظور صیانت از حقوق شهروندی و افزایش شفافیت اقدامات خود، ضمن تسهیل فرآیندهای اجرایی از طریق الکترونیکی کردن گردش امور، نسبت به حذف مقررات زاید و دست و پاگیر اقدام می‌کند.

     ماده4: سازمان خود را ملزم به پاسخگویی به تمامی درخواست‌های مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه‌های مرتبط با فعالیت‌های خود، در حداقل زمان ممکن می‌داند.

     ماده5: سازمان مسئولیت جبران زیان‌های وارده به اشخاص حقیقی و یا حقوقی ناشی از قصور و یا تقصیر در اتخاذ تصمیمات یا اقدامات خود را به عهده می‌گیرد.

     ماده6: سازمان با کارکنان سهل‌انگار در اجرای قوانین و یا مقررات مرتبط با حقوق شهروندی، به صورتی جدی و موثر برخورد خواهد‌کرد.

     ماده 7: سازمان ملزم به تامین مشارکت موثر کارکنان خود در زمینه صیانت از حقوق شهروندی است.

     ماده8: این منشور بر اساس مبانی قانونی موجود تدوین شده و در صورت ضرورت، اصلاح، بازنگری و تکمیل خواهد شد.

     منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران ۲۹ آذر ۱۳۹۵ به امضای حسن روحانی رئیس جمهور ایران رسید.

     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: