•    
    
    • مذاکرات بین ایمیدرو و شرکت سی ام سی چین برای فعال شدن مراحل اجرایی طرح گشایش ال سی برای تجهیز معدن زغالسنگ پروده 4 طبس
       
     001
     001
       
     002
     002
       
     003
     003
       
     004
     004
       
     005
     005