•    
       
        • مراسم افتتاح پست 230.63 کیلوولت نفلین سینیت سراب با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی - 10 بهمن 97