•    
       
        • مراسم افتتاحیه همایش و نمایشگاه نهم چشم انداز فولاد با حضور غریب پور رییس هیات عامل ایمیدرو - ۹بهمن۹۷