•    
       
        • نشست رییس هیات عامل ایمیدرو با اعضای کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران - 30 دی 97