•    
       
        • نخستین نشست دکتر غریب پور رییس هیات عامل ایمیدرو با مدیران شرکت ها و مجریان طرح های وابسته - 97/10/29