•    
       
        • گزارش خبرنگار صدا و سیمای خراسان رضوی از سفر غریب پور رییس هیات عامل ایمیدرو به سنگان - 19دی97