•    
       
        • نشست رئیس هیات عامل ایمیدرو با مدیرعامل شرکت راه آهن ایران ​​ 97/10/12