•    
       
        • نشست اعضای هیات مدیره شرکت آلومینیوم جنوب در ایمیدرو - 4دی97