•    
       
        • مراسم اختتامه دومین جشنواره ملی عکس معدن و اعطای نشان کیمیا به برگزیدگان برتر 98/08/28