•    
       
        • مراسم افتتاحیه نمایشگاه ماینکس 2018و آغاز هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد ومتالورژی 17مهر97