•    
       
        • دیدار اعضای تحریریه روزنامه گسترش صمت با رئیس هیات عامل ایمیدرو 97/07/03