•    
       
        • جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ایمیدرو با حضور وزیر صمت - 24 شهریور 97