•    
       
        • گزارش تصویری دیدار صمیمی رییس هیات عامل ایمیدرو با خبرنگاران- 22 مرداد