•    
       
        • نشست هم اندیشی مدیران و مسئولان روابط عمومی شرکت های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی ایران - 14مرداد97