•    
       
        • حضور گروهی از مستند سازان در مجتمع مس سونگون - 27 تیر 97