•    
       
        • افتتاح طرح توسعه فولادسازی و نورد پیوسته سبا با حضور معاون اول رییس جمهور 97/04/19