•    
       
        • انعقاد قرارداد فاز توسعه طلای زرشوران با حضور رییس هیات عامل ایمیدرو