•    
       
        • دیدار مدیر ارشد هلدینگ روسی با رییس هیات عامل ایمیدرو 96/03/05