•    
       
        • حضور رییس هیات عامل ایمیدرو و هیات همراه از ساختمان مدیریت شمال شرق سازمان زمین شناسی - 26 اردیبهشت 97