•    
       
        • افتتاح کارخانه آهن اسفنجی طرح فولاد سبزوار با حضور رییس جمهور - شبکه خبر 16 اردیبهشت 97