•    
       
        • دیدار رییس نظام مهندسی معدن ایران و اعضای شورای عالی نظام مهندسی معدن با رییس هیات عامل ایمیدرو - ۲۳ فروردین ۹۷