•    
       
        • مراسم امضای تفاهمنامه همکاری بین ایمیدرو ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی روستایی - 21/12/96