•    
       
        • وزیر صمت و رییس هیات عامل ایمیدرو در مراسم رونمایی از اطلس نقشه های پتانسیل دار مواد معدنی - شبکه خبر 19 اسفند 96