•    
       
        • افتتاح چهارمین کارخانه آهن اسفنجی از فولادهای استانی ۹۶/۱۱/۰۷