•    
       
        • چهاردهمین جلسه شورای اطلاع رسانی و هماهنگی مدیران روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ایمیدرو 96/09/28