•    
       
        • نشست مطبوعاتی رییس هیات عامل ایمیدرو با اصحاب رسانه 96/09/26