•    
       
        • جلسه بررسی مشکلات پیمانکاران بخش معدن با رییس هیات عامل ایمیدرو ۹۶/۰۹/۲۱