•    
       
        • نشست اعضای هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل ایران با رییس هیات عامل ایمیدرو 96/09/07