•    
       
        • بازدید رییس هیات عامل ایمیدرو و هیات همراه از کارخانه سرب و روی زرین معدن و مجتمع معدنی انگوران ۹۶/۰۸/۲۳