•    
       
        • گزارش تصویری از حضور کرباسیان در همایش تجلیل از صادرکنندگان استان زنجان 96/08/22