•    
       
        • مراسم انعقاد تفاهمنامه همکاری تامین مالی بین بانک صنعت و معدن و صندوق بیمه معدنی با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت، رییس هیات عامل ایمیدرو و رییس خانه معدن ایران 96/08/15