•    
       
        • مراسم رسمی افتتاح نمایشگاه چینکا با حضور رئیس هیات عامل ایمیدرو ، سفیر چین و رئیس انجمن پیمانکاران چین ۹۶/۰۸/۱۳