•    
       
        • مراسم افتتاحیه سومین نمایشگاه و همایش صنعت دیرگذار با حضور رییس هیات عامل ایمیدرو 96/08/02